بسم الله خیرالاسماء

سلام

گروه سایبری سپانو شهر بهارستان با افتخار اعلام می دارد برای اولین بار در اینترنت اقدام به انتشار نقشه کامل شهر بهارستان با تمامی جزئیات اعم از نام کوچه ها و خیابان ها (حتی فاز دو و سه)، شماره پلاک و ابعاد منازل و … با قالبیت زوم کردن و حرکت روی نقشه نموده است.

این نقشه تا به امروز فقط در اختیار مشاورین املاک و ادارت شهر بوده و اغلب این نقشه ها قدیمی و فاقد نامگذاری های جدید می باشند ولی ما آخرین نسخه نقشه شهر بهارستان را با آخرین تغییرات و نامگذاری ها در اختیار شما قرار داده ایم.

این نسخه از نرم افزار آزمایشی بوده و در آینده کامل تر می گردد.

ورود به نقشه بهارستان