بسم الله خیرالاسماء

سلام

از اینجا  سایت شرکت عمران بهارستان را مشاهد کنید و ببینید که آخرین تغییرات در این سایت حداقل مربوط به ۲ سال پیش می باشد.

بنده بارها مثلا برای پیگیری مسکن مهر بهارستان وارد این سایت شده ام اما دو سال است که با یک سایت خالی که اکثر لینک های آن غیر فعال و آخرین مطلب آن نیز مربوط به سال ۸۹ است برخورد می کنم و با توجه به اینکه شرکت عمران یک سازمان دولتی به حساب می آید این عملکرد بد متاسفانه به دولت نیز ضربه می زند.

باور کنید وبلاگ پسر همسایه ما از سایت شرکت عمران به روز تر است.

این عملکرد شرکت عمران شهر بهارستان نوعی توهین به شعور مردم فهیم بهارستان است و از چند حالت خارج نیست:

۱- اساسا شرکت عمران فعالیت ندارد که بخواهد گزارش دهد.

۲- در شرکت عمران امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد.

۳- شرکت عمران روابط عمومی ندارد.

۴- روابط عمومی شرکت عمران خیلی سرش شلوغ است. 

۵- روابط عمومی شرکت عمران کار با کامپیوتر یا اینترنت را نمی داند.

۶- مردم برای شرکت عمران ارزشی ندارند.

۷- شرکت عمران وقتی برای گزارش به مردم ندارد.

۸- شرکت عمران یادش رفته است که سایت دارد.

۹- شرکت عمران سایتش را نیز به امید خدا رها کرده است.

۱۰- با ما چه اصلا؟ مگر ما فضول هستیم (جواب احتمالی)

۱۱- شرکت عمران زمین ندارد که بفروشد و خرج سایت را بدهد.

۱۲- کارهای مهمتر از سایت هم وجود دارد.

۱۳- ما مو می بینیم و مسئولین پیچش مو (جواب اکثر سوال ها در بهارستان)

۱۴- انگار دلت هوس پاسگاه یا دادگاه کرده است؟ (جواب اکثر حرف های منطقی)

۱۵- همه موارد

۱۶- …

- رونوشت : وزارت راه و شهرسازی